Etik Kurallar

Çalışanlar, yaptıkları işi düzenleyen tüm yasa ve hukuki düzenlemelere, talimatnamelere ve ayrıca, ilgili kimyasal endüstri kurallarına uygun hareket edeceklerdir.

Çalışanlar, Sözal Şirketi’nin menfaatine hareket edecek olup, kişisel çıkarlarının Sözal Şirketi’nin çıkarları ile çatıştığı durumlardan mümkün olduğunca kaçınacaklardır. İlgili tarafların yakınları, duruma bağlı olarak bir çalışanın kişisel çıkarı kapsamında değerlendirilebilecektir.

Çalışanlar, ikincil olarak istihdam edilecekleri halleri veya yönetim kurulu üyeliklerini, bu durumun öncesinde Sözal Şirketi’ne bildirecektir.

Sözal Şirketi, özellikle özel rüşvet ve fayda sağlama yoluyla rüşvet dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı hiçbir türdeki rüşvete müsamaha göstermeyecektir.

Politikacılara, siyasi partilere, cemiyetlere ve diğer organizasyonlara yönelik sponsorluk ödemeleri, nakit ödemeler ve diğer hediyeler, yalnızca konuya tatbik edilebilir yasalara uygun olduğu hallerde ve Şirket’in ön onayı şartıyla yapılabilecek olup, tüm bu tür harcamaların muhasebe kaydı tutulacaktır.

Çalışanların sağlıklı karar yetkisini etkileyebilecek veya çalışanları belli bir fiile yönlendirebilecek hallerde hediyeler ve sair hibeler, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tür hediyelerin ısrarla teklifi durumunda, Şirket bilgili kılınacak ve Yönetim ile birlikte karşı tedbir alınacaktır.

Sözal Şirketi, kara para aklama ve terör faaliyetlerine fon sağlanmasına karşı yürütülen uluslararası mücadeleye kendisini adamıştır. Hiç bir Sözal çalışanı, bu tür faaliyetlere taraf olamaz ve içeriden öğrenilenin ticaretini (inside trading) yapamaz.

Sözal Şirketi, canlı ve adil bir rekabet ortamını desteklemektedir. Bu kapsamda Rekabet Yasalarına uyum, Sözal Şirketi’nin politikası olup, tüm çalışanların bu ilkeler doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir.

Sözal Şirketi tarafından istihdam edilen tüm çalışanlar, hem Şirket’te çalıştıkları dönemde hem de bu dönemin sonrasında, Sözal Şirketi’ne ait ve Şirket kanalıyla öğrendikleri tüm ticari sırlar ile ilgili olarak mutlak bir gizlilik içinde olacaktır.

Sözal Şirketi’ne ait tüm varlıklar, yalnızca Sözal Şirketi’nin olumlu faaliyetlerine yönelik olarak kullanılabilir. Çalışanlar, bu varlıkları kayıplara, hasara, amacı dışında kullanıma, çalınmaya, zimmete geçirilmeye veya tahribe karşı uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

Sözal çalışanlarının mevcut bilgi sistemleri yazılım paketlerini kopyalamaları ve çoğaltmaları yasaktır.

Çalışanlar, Sözal Şirketi’nin varlıklarını yasadışı veya etik olmayan amaçlar için kullanamaz.

Sözal Şirketi, çevreyi koruma sorumluluğunun bilincindedir ve tüm üretim süreçleri ile, ürünlerinin seçiminde bu bilinçle hareket etmekle yükümlüdür. Tüm Sözal çalışanları, kendi görev yerleri ve sorumlulukları kapsamında insanları, diğer çalışanları ve çevreyi koruma sorumluluğuna ortaktır.

Ulusal ve uluslararası yasalar, mal, hizmet ve teknolojilerin ithaline ya da ihracına kısıtlamalar getirebilir. Bu durumda, Sözal çalışanları, bu kısıt ve yasaklara harfiyen uyacaktır.

Sözal Şirketi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün dört temel prensibi olan sendikalaşma özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı, çocuk işçi çalıştırmama ve ayrımcılık yapmama prensiplerini benimsemiş olup, çalışanlarına bu prensipleri uygular.

Adil, saygılı ve nezaket kurallarına uygun muamele görmek tüm çalışanların hakkıdır.

Sözal Şirketi, işbu Kurum içi Etik Kurallarını da içeren Sözleşmesini her bir çalışanını istihdam ederken imzalatır ve yıllık periyodlarda 1 saatlik bir seminer düzenler.