İşe Alım ve Kariyer Yönetimi

• İşe alım politikamızın temelini, ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda insan gücünü etkin şekilde planlayarak kurum değerleri ve kültürüne en uygun ve doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi oluşturur.

• En doğru yerleştirmenin yapılabilmesi için pozisyonlar bazında belirlenmiş kriterler ve metodlar kullanılır.

• İşe alım faaliyetleri yıllık plan dahilinde gerçekleştirilmekte olup, süreç adımları standart ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmıştır.

• Kurumumuz da başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir.