Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Sözal Kimya, kalite politikasında aşağıda yer alan unsurları benimsenmektedir. Bu doğrultuda Sözal;

• Çalışanlarına kendilerini geliştirip yeni sorumluluklar almaları için fırsat tanır. Konularında bilgili, deneyimli, dürüst ve çalışanlarına sevgi dolu bir üst kadronun altında; öğrenmeye açık, çok çalışmanın erdemine inanan ve temel bilgileri sağlam geniş bir teknik kadroya sahiptir. Çalışanlarının firmasını sevmesini, yaratıcı güçlerini kullanarak geliştirmesini ve heyecanlarını her zaman en üst düzeyde tutmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını benimser.

• Yönetim kadrosu; firmanın misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilkelerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşur.

• Kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini tam olarak uygular ve etkinliğini sürekli geliştirir.

• Üstlendiği her işi yaparken, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlar.

• Müşterilerine istediği şartları ve yasal mevzuat şartlarını sağlayan, hep aynı kalitede ürünleri ürettiğinin güvencesini verir ve sistemi etkin bir şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini artırır.

• Kalite politikasını, şirketlerinin amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirir.

• Politikası doğrultusunda oluşturduğu hedeflerini sürekli gözden geçirerek geliştirir.

• Yurtiçindeki ününü ve saygınlığını yurtdışına da taşıyarak uluslararası pazarlara açılan firmanın, farklı şartlarda ve ortamlarda da kaliteden taviz vermeden rekabet edebilme gücünü artırır.

• Aldığı her işi hep aynı, en iyi nitelikte ve en gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak yapar; her seferinde daha başarılı olmak için çalışır.

• Çağdaş yönetim bilişim sistemlerini kullanarak etkin bir kontrol ve takip olanağı yaratır.

 

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sözal Kimya, çevre politikasında çalışanlarının ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yaşam kalitesini koruyan ve artıran bir yaklaşımı benimsemekte;

Faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararları en aza indirgemek için çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler doğrultusunda şekillendirmektedir.

Bu doğrultuda Sözal;

• Çalışmalarının çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alır.

• Çalışmaları için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır.

• Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir.

• Yaptığı iş, sunduğu hizmet ve ürettiği ürünlerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olduğu kuruluşların diğer şartlarını yerine getirir.

• Çevre ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar.

• Kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceği zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar.

• Çalışmalarının, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasını sağlar.

• Çalışanlarının, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.